મંગળવાર, 23 ફેબ્રુઆરી, 2016

બાળમેળો


માનવનો માનવ સાથે મેળ કરાવે તે મેળો,

બાળકને બાળક બનવાનો આનંદ અપાવે તે “બાળમેળો”


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો